Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka


Uvedené knihy můžete zakoupit také přímo na stránkách ALBATROS Media nebo nakladatelství MOTTO .Od andělů po žárovky aneb 100 historických zajímavostí
Motto, Praha 2020, 320 stran, 1. vydání, EAN 9788026718536

V této knížce nabízíme sto vstupů vybraných z těch, které jsme během šesti let odvysílali v páteční Šťastné cestě Jana Rosáka, jednom z pořadů Českého rozhlasu Dvojka. Vsadili jsme v nich na „neučebnicový“ pohled na historii, takže jsme se snažili přinášet především méně známé zajímavosti, které často nebývá snadné nalistovat nejen v  učebnicích, ale ani v encyklopediích. Více ...

Sídla českých panovníků
Grada, Praha 2020, 136 stran, 1. vydání, ISBN 978-80-271-0711-7

Většina z nás považovala v dětství za samozřejmé, že v naší zemi vládli králové, kteří založili a vybudovali všechny hrady, v nichž žili a panovali v pohodlí i v bezpečí. My si však v této knížce ukážeme, že ledacos bylo jinak. Více ...

Slavní Češi a jejich blízcí
Euromedia, Praha 2020, 208 stran, 1. vydání, ISBN 978-80-242-6395-3

V této knize, navazující na titul Slavné Češky a jejich blízcí, se setkáte se šesti známými muži a s lidmi, kteří jim různými způsoby zasahovali do života. Více ...

Slavné Češky a jejich blízcí
Euromedia, Praha 2019, 200 stran, 1. vydání, ISBN 978-80-7617-791-8

Tato knížka vám umožní nahlédnout nejen do života šesti slavných českých žen, ale i lidí, kteří jim byli blízcí a ovlivňovali jejich život. Navíc o všech protagonistech nabízí především méně známé informace, které se obvykle v klasických životopisech nevyskytují. Více ...

České osobnosti jak je (možná) neznáte 1. díl
Albatros Media, Praha 2019, 272 stran, 1. vydání, ISBN 978-80-267-1457-6

Kniha nabízí setkání s lidmi, kteří nesporně sehráli roli v české historii, my je tudíž známe, ovšem čas od času zjišťujeme, že vlastně o nich zdaleka nevíme všechno, co za vědění i ocenění stojí. Ke psaní mě přiměl mj. pozitivní ohlas na dva obdobné (dvoudílné) tituly – Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte (poprvé vyšli roku 2006), které nakladatelství Albatrosmedia opakovaně vydává, a Světové osobnosti, jak je (možná) neznáte (2017, 2018). Více ...

Knížka pro zvídavé děti
Albatros Media, Praha 2018, 256 stran, 1. vydání, ISBN 9788026712299

Při tomto našem společném výletě do minulých staletí se zaměříme především na to, na co při vyučování nezbývá čas a na co v učebnicích nebývá místo. Slibuji, že nebudeme sledovat, jak mocní soupeřili o trůn, nebudeme ani obdivovat války o nová území či o bohatství, a ponecháme stranou politické pletichy. Místo toho si ukážeme, jak se žilo v Čechách a na Moravě lidem, jakými jste vy, vaši kamarádi či rodiče a příbuzní. Více ...

Světové osobnosti jak je (možná) neznáte 2. díl
Albatros Media, Praha 2018, 304 stran, 1. vydání, EAN 9788026710622

Druhý díl knihy o světových osobnostech má stejné poslání jako díl první – pouze s tím rozdílem, že tento nás přenese do novověku. Jinak i v něm nabízím o zvolených protagonistech méně známé informace, případně poopravuji dodnes tradovaná, byť zkreslená, či dokonce zcela nepravdivá tvrzení. Více ...

Světové osobnosti jak je (možná) neznáte 1. díl
Albatros Media, Praha 2017, 304 stran, 1. vydání, EAN 9788026709237

První díl této mojí knihy je zaměřen na světové starověké a středověké osobnosti, jejichž jména jsou nám známá či alespoň povědomá, ale přesto si tu a tam přiznáváme, že o nich zdaleka nevíme vše. Více ...

Co v učebnicích nebývá 1 aneb Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte - 3. vydání
Albatros Media, Praha 2016, 288 stran, 3. vydání, ISBN 978-80-267-0601-4

Každý z nás si odnesl ze školy alespoň matné povědomí o takových postavách české historie, jako byl Sámo, Přemysl Oráč, Karel IV., Marie Terezie a její syn Josef II. či František Josef I. Ti pilnější znají českých knížat, králů a císařů více, a ovládají i mnohá důležitá data, klíčové bitvy či války a významné listiny. Více ...

Zajímavosti ze světových dějin – 2. díl
Albatros Media, Praha 2016, 272 stran, ISBN 80–7011–344–8

Druhý díl této knihy je zaměřený – stejně jako díl první – na zahraniční zajímavosti, jen se v něm o nějaké století posunul čas. Pokud do ní nahlédnete, pak se v I. kapitole, nazvané „Výběr zajímavostí ze šesti světadílů“, dozvíte například Více ...

Zajímavosti ze světových dějin – 1. díl
Albatros Media, Praha 2015, 266 stran, ISBN 80–7011–343–X

V této své nejnovější dvoudílné knize jsem se pro změnu rozhodla věnovat – jak název napovídá – světové historii. V I. kapitole nazvané „Výběr zajímavostí ze šesti světadílů“ jsem se snažila nabídnout o starověkých a středověkých městech, říších či lokalitách informace, díky nimž si o nich čtenář může vytvořit konkrétní představu. Například z pasáží věnovaných Egyptu se dozví, jak Více ...

Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo – 2. díl
MOTTO, Praha 2014, 272 stran, ISBN 978–80–267–0133–0

Druhý díl tohoto titulu přináší rovněž méně známé a do sedmi kapitol rozdělené zajímavosti z české historie. Nabízí například povídání o stavebnici Merkur, o bonbonech zvaných hašlerky, o rodinném životě T. G. Masaryka, o slavné a úspěšné obuvnické firmě Baťa či o okolnostech a průběhu atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Vysvětluje také, co pro český národ udělal J. J. Jungmann, čím zdolali cestovatele Emila Holuba afričtí Mašukulumbové, jaké byly okolnosti vzniku Fučíkovy „Reportáže psané na oprátce,“ nebo prozrazuje, že Boženu Němcovou nebavilo být dobrou hospodyňkou a kde a kdy se u nás vedly diskuze o tom, zda se andělé neunaví, když neustále otáčejí nebesy. Více ...

Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo – 1. díl
MOTTO, Praha 2014, 235 stran, ISBN 978–80–2670–046–3

Tato knížka je velmi volným pokračováním dvoudílných publikací „Co v učebnicích nebývá aneb Co možná nevíte o českých panovnících“ a „Co možná nevíte o životě našich předků“. Má rovněž dva díly, oddělené rokem 1526, a je nikoliv souborem textů, které ze zmíněných – dovolím si říci velmi úspěšných – titulů zůstaly nevyužité, nýbrž další dávkou zajímavostí, jež zejména mladším generacím představí neprávem do zapomnění upadající osobnosti, místa či události související s historií naší země. Více ...

Co ještě nevíte o životě našich předků – 2. díl
MOTTO, Praha 2013, 256 stran

Druhý díl knihy o životě našich předků jako by z oka vypadl tomu prvnímu: všech 15 kapitol má totožné hlavní názvy a liší se pouze mezititulky, text je přibližně stejně dlouhý a rozdíl je pouze v tom, že začíná rokem 1526. Nezměněn zůstal i počet ilustrací Štěpána Zavadila, jichž je rovněž šedesát. Více ...

Co možná nevíte o životě našich předků – 1. díl
MOTTO, Praha 2013, 248 stran

Žádné obavy – na stránkách této dvoudílné knihy vás nečekají spousty dat, popisy politických jednání ani líčení vyhraných nebo prohraných bitev. Naopak je to dílko mírumilovné, které si všímá především každodenního života našich slovanských předků, na nějž v učebnicích dějepisu obvykle bohužel nezbývá místo. Více ...

Netradiční procházky Prahou – 2. díl
Euromedia, Praha 2013, 208 stran, ISBN 978-80-242-4033-6, EAN 9788024240336

V tomto druhém dílu netradičních procházek Prahou se budeme toulat po levém břehu Vltavy. Nejprve navštívíme některé ulice a lokality Malé Strany, pak „vyšplháme“ na Hradčany, kde si prohlédneme dvě místa nacházející se u bývalých městských hradeb a sejdeme k areálu Pražského hradu. Více ...

Netradiční procházky Prahou – 1. díl
Universum, Praha 2013, 208 stran

Cílem této knihy je představit Prahu tak, jak ji (možná) neznají ani mnozí zdejší rodáci. I když zůstaneme většinou v centru, najdeme tu společně řadu zajímavostí, jichž si ne vždy všímáme nebo o nichž nemáme dokonce ani tušení. Více ...

Aby vám znovu chutnalo
CPress, Brno 2013, 119 stran, ISBN 978-80-264-0180-3

Funkční poruchou trávení (dyspepsií) trpí nejen vysoké procento dospělých, ale i polovina dětí postižených trávicími potížemi. Projevuje se různými způsoby i různou mírou, a jejím velkým hendikepem je to, že klasická medicína ji nedokáže léčit. Více ...

Co v učebnicích nebývá 1 aneb Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte - 2. vydání
MOTTO, Praha 2012, 288 stran, 2. vydání, ISBN 978-80-7246-622-1

Každý z nás si odnesl ze školy alespoň matné povědomí o takových postavách české historie, jako byl Sámo, Přemysl Oráč, Karel IV., Marie Terezie a její syn Josef II. či František Josef I. Ti pilnější znají českých knížat, králů a císařů více, a ovládají i mnohá důležitá data, klíčové bitvy či války a významné listiny. Více ...

Co v průvodcích o Praze nebývá 2 aneb 162 pražských zajímavostí
MOTTO, Praha 2012, stran textu 304, 32 stran příloh

Praha je pro mne dáma, s níž se člověk nenudí, jelikož je moudrá a svoji minulost neprozrazuje na potkání; proto je odkrývání jejích "tajností" tak lákavé. Díky tomu jsem se například dozvěděla, že Jiráskovi měli studený byt, první rentgen na území Prahy byl instalován v hotelu, J. V. Sládek velmi rád fotografoval, v Karolinu stála kostra s holí, panorama Bitva u Lipan mělo postupně tři "střechy nad hlavou", na varhany hrál v Praze Albert Schweitzer, zaměstnancem Národního muzea byl pes, pražskými ulicemi se rád procházel D. I. Mendělejev i drobný rtuŸovitý A. V. Suvorov, J. E. Purkyně se vozil na Œtvanici na kolotoči a P. J. Šafařík se pokusil spáchat sebevraždu. Více ...

Co encyklopedie tají a co my prozradíme
MOTTO, Praha 2011, 310 stran

V této knížce nabízím to, co je již řadu let mým koníčkem – méně známé zajímavosti o poměrně známých věcech, osobnostech i událostech. Tentokrát jde o informace, na které nezbývá místo ve většině klasických encyklopedií. Více ...

Co v průvodcích o Praze nebývá aneb Slavné osobnosti, které žily v Praze
MOTTO, Praha 2010, 329 stran

I když Praha je moje rodné město a jejími ulicemi jsem nachodila mnoho kilometrů, dlouho jsem věděla jen málo z toho, co obsahuje tato moje čtvrtá kniha o historii Prahy nazvaná "Co v průvodcích o Praze nebývá - Slavné osobnosti, které žily v Praze". Netušila jsem, na kterých třinácti adresách tu bydlel Mikoláš Aleš, proč má Karel Čapek na hrobě mističku na vodu, kde přesně začal podnikat František Křižík či za kým odcházel z bytu na dn. Rašínově nábřeží Jaroslav Vrchlický. Neměla jsem ani ponětí o tom, že Eliška Krásnohorská byla velmi nemocná a přitom nesmírně statečná žena, a že Vojta Náprstek se oženil po šestnáctileté známosti a jistý čas „hostil“ plejtváka myšoka, onu proslulou „velrybu“ lákající děti do Národního muzea. Více ...

Jak to bylo se zázraky aneb Co v záhadologiích nebývá
MOTTO, Praha 2009, 336 stran

Pro naše předky bývalo mnohé z toho, co se kolem nich odehrávalo, plné záhad, které si vysvětlovali nejčastěji pomocí zázraků. Nelze se jim divit – byli na tom v tomto ohledu podstatně hůře než my – a to nemůžeme rozhodně tvrdit, že jsme ze všeho moudří. Více ...

Co v průvodcích nebývá 3 aneb Třetí pokračování historie Prahy k snadnému zapamatování
MOTTO, Praha 2008, 359 stran

Když jsem začala psát II. díl knihy „Co v průvodcích nebývá“, netušila jsem, že se rozroste do rozměrů, které měly jediné řešení: rozdělit text „za pochodu“ na dvě části. Výsledkem je tento III. díl, který se proto rozhodně nestal sbírkou zbytků a pro který platí to, co jsem avizovala v úvodu obou předchozích dílů: chce nabídnout méně známé a víceméně snadno zapamatovatelné zajímavosti o Praze, o jejích stavbách a zákoutích, i událostech a osobách s ní svázaných. Více ...

Co v průvodcích nebývá 2 aneb Pokračování historie Prahy k snadnému zapamatování
MOTTO, Praha 2007, 379 stran

Historie Prahy patří k mým oblíbeným tématům již dlouho, ale čím více se jí věnuji, tím více mě láká pátrat po méně známých zajímavostech a souvislostech – aŸ se týkají objektů, událostí či lidí. Vycházím z toho, že součástí minulosti naší metropole nejsou pouze honosné paláce, kostely různých stavebních slohů či obdiv zasluhující umělecká díla. Více ...

Jak připravovat obiloviny, luštěniny, semena a ořechy
MOTTO, Praha 2007, 160 stran, druhé přepracované a doplněné vydání

Nepatřím k autorům tvrdícím, že tradiční český jídelníček je třeba bez výjimek zatratit a nahradit ho „zázračnou“ zdravou výživou. Zaprvé si pod pojmem „zdravá výživa“ nepředstavují všichni totéž, zadruhé žádný jídelníček není stoprocentní zárukou zdraví a zatřetí věřím tomu, že strava má být vyvážená, takže zredukovat ji na obilná zrna doplněná tu a tam mrkvičkou nepokládám za správné. Více ...

Co v učebnicích nebývá 2 aneb Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte
MOTTO, Praha 2006, 229 stran

Také druhý díl knihy o českých panovnících má za cíl představit „vlastníky“ našeho trůnu poněkud jinak, než tomu bývá v učebnicích dějepisu: pouze okrajově si všímá jejich bitev, územních zisků a ztrát či různých pletich, a představuje je spíše v „lidské“ podobě s osobními radostmi a starostmi. Více ...

Co v učebnicích nebývá 1 aneb Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte - 1. vydání
MOTTO, Praha 2006, 288 stran, 1. vydání, ISBN 80-7246-310-1

Každý z nás si odnesl ze školy alespoň matné povědomí o takových postavách české historie, jako byl Sámo, Přemysl Oráč, Karel IV., Marie Terezie a její syn Josef II. či František Josef I. Ti pilnější znají českých knížat, králů a císařů více, a ovládají i mnohá důležitá data, klíčové bitvy či války a významné listiny. Více ...

Co v průvodcích nebývá aneb Historie Prahy k snadnému zapamatování
MOTTO, Praha 2005, 277 stran

Knih o Praze jsou v knihkupectvích i knihovnách řady. Najdeme mezi nimi práce staré i nejnovější, specializované i snažící se představit metropoli ze všech stran, psané zodpovědně i s očividnou snahou za každou cenu zaujmout. Více ...