Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka


Jak to bylo se zázraky

aneb Co v záhadologiích nebývá


Pro naše předky bývalo mnohé z toho, co se kolem nich odehrávalo, plné záhad, které si vysvětlovali nejčastěji pomocí zázraků. Nelze se jim divit – byli na tom v tomto ohledu podstatně hůře než my – a to nemůžeme rozhodně tvrdit, že jsme ze všeho moudří.
I když tzv. nevysvětlitelné záhady a s nimi spojované zázraky lákají dodnes, zkusila jsem alespoň u některých z nich zjistit, oč ve skutečnosti šlo. Výsledkem je tato kniha, doplněná 115 ilustracemi - 35 mapami, 47 kresbami a 33 barevnými fotografiemi.
Přesto, že materiály k této knize jsem sbírala řadu let, netvrdím, že závěry, k nimž jsem došla, jsou bezchybné a jediné možné. Dovolím si tvrdit jen to, že jsem hledala nikoliv senzace, nýbrž pravdu, ačkoliv vím, že ve srovnání se záhadami a zázraky se pravda může mnoha lidem jevit jako pěkně nudný patron.
Nicméně máte-li k takovémuto hledání podobný poměr jako já, pak je vám tato knížka takříkajíc ušita na míru.

Víte,