Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka


Světové osobnosti

jak je (možná) neznáte 1. díl


První díl této mojí knihy je zaměřen na světové starověké a středověké osobnosti, jejichž jména jsou nám známá či alespoň povědomá, ale přesto si tu a tam přiznáváme, že o nich zdaleka nevíme vše.
Nejde ovšem – jak je mým zvykem – o klasické životopisy, neboť jsem si stanovila dva úkoly.
Zaprvé jsem se snažila představit tyto osobnosti jako jedince mající své silné i slabé stránky a prožívající „obyčejné“ radosti a strasti týkající se rodiny, zdraví i povolání. Proto kromě jiného například vysvětluji, proč Tutanchamon proklel svého otce, co vedlo Alexandra Makedonského k tomu, aby navštívil místo, kde stávala Troja a proč zamířil až do Indie, čím egyptská královna Hatšepsut prokázala, že je rozený ekonom, proč byl Caesar zavražděn v divadle, čím komplikovaly prvnímu římskému císaři Augustovi život jeho manželky a proč si jeden z jeho nástupců – známý Nero – pořídil výtah a uléhal s olověnou deskou na hrudi.
Zadruhé jsem se pokusila uvést na pravou míru některé dodnes tradované omyly a nepřesnosti. Týká se to například Konfucia (jenž byl kdovíproč označen za „otce“ jednoho učení), hunského Attily považovaného za divokého Asiata (jenž se však narodil v Evropě, studoval v Římské říši a pořídil si koupelnu), Sokrata a jeho obhajoby (jejíž přesný obsah dodnes nikdo nezná, a přesto bývá citována), Kleopatry (která možná nespáchala sebevraždu) či Heroda Velikého (jenž nebyl vrahem betlémských neviňátek).
Osobnosti, o nichž je v této knize řeč, jsou seskupeny abecedně podle národnosti – Angličany počínaje a Římany konče, a v rámci těchto „národnostních škatulek“ jsou uváděny většinou podle doby, kdy vstoupily do veřejného života. Jejich vyhledávání v textu usnadňuje Rejstřík.
Kniha obsahuje 44 ilustrací Štěpána Zavadila, které jsem volila tak, aby nebyly pokud možno příliš známé.
Pokud jsou u panovníků či papežů uvedena v závorce data bez hvězdičky a křížku, vymezují jejich funkční období.
K napsání tohoto titulu mě inspirovala zejména velmi vstřícná reakce čtenářů na moji dvoudílnou knihu z roku 2006 „Co v učebnicích nebývá aneb Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte“, jejíž oba díly vycházejí dodnes v nových vydáních a reedicích.

Víte, že