Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka


Světové osobnosti

jak je (možná) neznáte 2. díl


Druhý díl knihy o světových osobnostech má stejné poslání jako díl první – pouze s tím rozdílem, že tento nás přenese do novověku. Jinak i v něm nabízím o zvolených protagonistech méně známé informace, případně poopravuji dodnes tradovaná, byť zkreslená, či dokonce zcela nepravdivá tvrzení.

Například u George Washingtona uvádím, že byl plantážníkem a otrokářem a že zemřel lékařům před očima, v pasáži věnované Charlesu Darwinovi prozrazuji, že to nebyl on, kdo prohlásil, že člověk pochází z opice, když představuji Winstona Churchilla, pak nikoliv jako bručounského politika, nýbrž jako milujícího manžela, vtipného řečníka a velmi dobrého malíře, a u Galilea Galileiho vysvětluji, proč neskončil v žalářní kobce a že nikdy neřekl slova „A přece se točí“. Napoleona I. zbavuji přívlastku „malý Francouz“ a dodávám, že v Rusku neprohrál kvůli tuhé ruské zimě, vysvětluji, proč si F. Lesseps nezasluhuje označení „otec dvou průplavů“, a z Petra I. Velikého a Kateřiny II. Veliké snímám část glorioly, jíž jsou věnčeni, a ukazuji, že nebyli tak zářnými nositeli pokroku, za jaké jsou vydáváni.

Stejně jako u 1. dílu, i zde jsou osobnosti, o nichž je v knize řeč, seřazeny abecedně podle národností – v tomto případě Američany počínaje a Rusy konče; v rámci těchto „národnostních škatulek“ jsou uváděny většinou podle doby, kdy vstoupily do veřejného života. Jejich vyhledávání v textu usnadňuje Rejstřík.

Kniha obsahuje 40 ilustrací Štěpána Zavadila, které jsem se snažila i pro tento druhý díl vybírat tak, aby nebyly příliš známé.

Jsou-li u panovníků či papežů uvedena v závorce data bez hvězdičky a křížku, vymezují jejich funkční období.

Víte, že

Pokud vás kniha zaujme, pak vám přeji v její společnosti příjemné chvíle.