Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka


Co encyklopedie tají

a co my prozradíme


V této knížce nabízím to, co je již řadu let mým koníčkem – méně známé zajímavosti o poměrně známých věcech, osobnostech i událostech. Tentokrát jde o informace, na které nezbývá místo ve většině klasických encyklopedií.
Nahlížím v ní – byť decentně – do soukromí slavných osobností (např. Aristotela, L. van Beethovena, Cervantese, J. W. Goetha, J. Masaryka), symbolicky snímám gloriolu z hlav těch neprávem uctívaných (Lenina jezdícího v rolls–royci opatřeném lyžemi), u některých vynálezců poopravuji zaběhnutá tvrzení o jejich prvenství v tom či onom oboru (T. A. Edison), nabízím pohled do historie méně prezentovaných oborů (stomatologie) a nevynechávám ani zvířata (pes Nig zasahující do vývoje narkózy, opice v historii železnice). Kdo má zájem, může se dozvědět, jaké vagony používaly první vlaky, jak vypadal první papiňák, semafor či kratiknot, k čemu sloužilo motovidlo, jak se zpočátku vyráběla sodová voda a proč bylo se slavným marathónským běžcem téměř všechno jinak.
Celkem najdete v této knížce 58 hesel, seřazených podle abecedy, jejichž délka závisí na tom, kolik zajímavých a pokud možno méně často uváděných informací se mi podařilo k danému tématu získat. Čerpala jsem především ze svého archivu, který jsem tvořila již od střední školy a doplňovala zejména při své práci novináře na volné noze. Z menší části jsem je získávala z literatury, jejíž nejdůležitější část najdete v závěru knihy, a pouze doplňkově jsem nahlédla na internet.
Text provází 65 ilustrací, z toho 11 mapek, 53 kreseb a jedna kopie, které jsem rovněž vybírala tak, aby nebyly notoricky známé.

Víte,