Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka


Co v průvodcích o Praze nebývá 2

aneb 162 pražských zajímavostí


Praha je pro mne dáma, s níž se člověk nenudí, jelikož je moudrá a svoji minulost neprozrazuje na potkání; proto je odkrývání jejích "tajností" tak lákavé. Díky tomu jsem se například dozvěděla, že Jiráskovi měli studený byt, první rentgen na území Prahy byl instalován v hotelu, J. V. Sládek velmi rád fotografoval, v Karolinu stála kostra s holí, panorama Bitva u Lipan mělo postupně tři "střechy nad hlavou", na varhany hrál v Praze Albert Schweitzer, zaměstnancem Národního muzea byl pes, pražskými ulicemi se rád procházel D. I. Mendělejev i drobný rtuťovitý A. V. Suvorov, J. E. Purkyně se vozil na Štvanici na kolotoči a P. J. Šafařík se pokusil spáchat sebevraždu.

Jak je vidět, i v této knížce se zabývám pokud možno méně známými zajímavostmi, týkajícími se především lidí, kteří byli nějakým způsobem s Prahou spjati. Výsledných 162 převážně "lidských" různě dlouhých textů doprovází 106 ilustrací, z toho 22 mapek, 42 kreseb a 42 barevných fotografií.

Je to moje - byť možná trochu netradiční - vyznání lásky rodnému městu.

Víte,