Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka


Povolání našich předků

- od formanů k silákům


V této knížce, rozdělené do deseti kapitol, si na vybraných příkladech představíme některá po­volání našich předků, a ukážeme si, co jejich vykonávání obnášelo. Podíváme se do období od 9. do 19. století, kdy lidé ještě nebyli hýčkáni vědou a dnešní vyspělou technikou, ale museli vymýšlet způsoby, jak co nejlépe vyhovět zákazníkům, aby uživili sebe i své rodiny. Ukážeme si, že rozhodně nemívali snadný život, a my bychom možná mnohdy na jejich místě neobstáli.

Slibuji, že kniha nebude suplovat učebnice starých výrobních postupů. Sice občas vysvětlí, čím přispěl některý vynález k usnadnění a urychlení práce, a názorně ukáže, jak fungoval, ale přede­vším se bude snažit, abyste si o vybraných profesích snadno zapamatovali co nejvíce zajímavostí.

Dozvíte se například, že voraři mívali na svých plavidlech ohniště, kterému koni se říkalo podsední a kterému přípřežní, že truhláři používali soustruh již od 13. století, jak vypadaly hrnky zvané srostlíky, k čemu pastýřům sloužily hrkavice, proč vodní mlýny pracovaly asi jen třetinu roku, jak rybáři lovili s vrší a ostí, jak kováři zaříkávali koně, komu se říkalo „ledoví muži“, co bývala vyzváňka a zda cvičení koníci uměli počítat.

Psaný text doplní 100 barevných kreseb Jiřího Filípka.

Kniha je sice určena především starším školákům, ale doufám, že v ní naleznou leccos zajímavého i dospělí čtenáři. Dozvíte se z ní totiž například

Přeji vám příjemné počtení.