Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka


Co v učebnicích nebývá 1

aneb Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte


Jdi na ukázku:
1. Ukázka z kapitoly „Král Přemysl II. Otakar“
2. Ukázka z kapitoly „Král Jiří z Poděbrad“


1. Ukázka z kapitoly „Král Přemysl II. Otakar“

Možná kdyby se Přemysl II. Otakar nehnal tak bezhlavě za ještě větší mocí, mohl v klidu a blahobytu dopanovat a Habsburci by zůstali tím, čím dosud byli: nepříliš mocným rodem. Nicméně on se za mocí bezhlavě hnal, a tak 27. června 1278 vyjel z Prahy do boje za svůj sen. Jeho prvním cílem bylo Brno, kde se shromažďovalo vojsko. O dva měsíce později, 26. srpna, došlo k osudné bitvě na Moravském poli, na něž měl Přemysl II. z roku 1260 tak příjemné vzpomínky.
Pousmál se a taktizoval
Střetnutí se odehrálo mezi obcemi Dűrrnkrut (Suché Kruty), kde se usadil Rudolf, a Jedenspeigen (vzdálených 30 km od Kressenbrunnu); zde si zřídil svůj tábor Přemysl II., protože tu byla asi dva kilometry široká rovina, jako stvořená pro útok jeho těžké jízdy.
Bitva připadla na pátek 26. srpna, což Rudolf I. Habsburský uvítal, protože pátek považoval za svůj šťastný den (potvrdilo se mu to již během boje, kdy prý spadl z koně, ale jeho rytíři ho včas vysadili zpátky do sedla). Na boj se vysloveně těšil; lze tak usuzovat mj. z toho, že se před jeho zahájením pousmál, což u něj bylo něco téměř nevídaného. Nepochyboval o tom, že se díky svým více než 30 000 ozbrojenců konečně zbaví nepříjemného mocného českého reptala.
Vítězstvím si byl ovšem jist také Přemysl II., a snad proto se dopustil několika závažných taktických chyb.
Zaprvé z Brna, místa srazu svých vojáků, vyrazil příliš brzy, takže ho provázelo pouze 6000 mužů.
Zadruhé se cestou na místo střetnutí zdržel dobýváním dvou bezvýznamných městeček na moravsko-rakouském pomezí, čímž umožnil Rudolfovi získat další spojence.
Zatřetí mnozí z necelých 25 000 mužů, kteří nakonec tvořili jeho vojsko, nebyli dostatečně vycvičeni.
Začtvrté příliš spoléhal na svoji více než tisícihlavou těžkou jízdu. Ta však byla bohužel tentokrát naopak nejslabším článkem jeho armády. Jednak bylo rytířům navlečeným v brnění v srpnovém počasí neuvěřitelné vedro, jednak jim Rudolfova strategie neumožnila – jak byli zvyklí – rozdrtit nepřítele v rozvinuté formaci přímým útokem. Místo toho se museli bránit útokům pohyblivých lehkých úderných jednotek nepřítele.
A zapáté byl příliš džentlmenský, když čekal celé tři dny, než se protivníkovi sejdou všichni ozbrojenci, putující na místo střetnutí neobvykle liknavě.
Rudolf naopak využil toho, že po deváté hodině ranní, kdy bitva začala, nebyla část českého vojska v táboře, protože opatřovala po okolí píci pro koně. Nahrálo mu i to, že vsadil na zmíněnou mobilitu.
„Jelen uštvaný smečkou psů“
Český král bojoval udatně, přesto, že i jeho deptalo vedro (a navíc zranění); nevzdal se ani poté, co pod ním padl kůň. Možná, že nebýt tohoto okamžiku, nezemřel by a mohl přese všechno zvítězit. Jenže kůň padl, Rudolfovi vojáci králi zřejmě hodili na krk smyčku a vyvlekli ho z bitvy – aniž zpočátku tušili, koho mají v rukou. Když z něj strhli bohatě zdobenou zbroj a poznali, koho zajali, sedmnácti ranami ho ubili*; nejtěžší a smrtelná prý byla sečná rána vedená na čelo.

*Na jeho smrt vznikl žalozpěv, který složil některý z minnesängrů; zpívalo se v něm o hrdinném králi, který „zhynul jako jelen, uštvaný smečkou psů.“ Přemysl II. Otakar měl tyto módní zpěváky totiž rád, protože mj. doufal, že ho budou při svých toulkách německými zeměmi v písních propagovat a on se tak snáze stane králem Sv. říše římské. Byl proto vůči nim velmi štědrý, a oni ho nejen za to - ale i za jeho statečnost – upřímně obdivovali.

Jistý rakouský rytíř, jemuž Přemysl II. kdysi dal zabít bratra, prý zasadil králi ránu jako první; podle Zbraslavské kroniky byl tento muž zajat a proti „právu královskému“ rychle zabit. Vyloučeno však není ani to, že český král byl zabit jako „obyčejný“ rytíř, a až pak přišli vojáci na to, o koho jde.
Spolu s králem zemřelo zřejmě 12 000 jeho vojáků (podle jiné verze zahynulo a bylo zajato 10 000 Přemyslových vojáků).
Jakmile se o rivalově smrti dozvěděl Rudolf, dal jeho ostatky převézt do Vídně a po celý měsíc je – nabalzamované – vystavoval, aby všichni uvěřili, že obávaný český panovník je opravdu na pravdě boží. Veřejně se za něj pomodlit však nebylo možné, protože byl stále v klatbě.
Bitvou na Moravském poli v roce 1278 získal Rudolf I. Habsburský babenberské dědictví a spojil tak Rakousko se jménem svého rodu. Naproti tomu pětačtyřicetiletý český král při ní skončil svoji pozemskou pouť a zanechal po sobě čtyřiatřicetiletou krásnou vdovu Kunhutu, sedmiletého následníka trůnu Václava II. a dvě dcery.
Teprve v dalším roce, poté, co skončila klatba, dal Rudolf odvézt Přemyslovo tělo z Vídně do Znojma, kde bylo dočasně pohřbeno*.

*Roku 1296 byly ostatky tohoto českého krále uloženy v pražském klášteře Na Františku a v srpnu roku 1373 slavnostně přemístěny do hrobky v bazilice sv. Víta společně s tzv. pohřebními korunovačními klenoty. Ty vznikly zřejmě v pražské dílně zlatníka Konráda, v jehož domě žil a zemřel král Václav II., a staly se spolu s pohřebními korunovačními klenoty Rudolfa Habsburského zv. Kaše (k němuž se teprve dostaneme) jedinou zachovanou památkou tohoto druhu. Rakev Přemysla II. Otakara byla zahalena těžkou látkou, utkanou z hedvábí a lnu a zdobenou zlatými motivy ptáků a lvů stojícími u stromů.

Novodobé výzkumy opravdu odhalily na Přemyslově lebce středem vedenou sečnou ránu.2. Ukázka z kapitoly „Král Jiří z Poděbrad“

Jiřík z Poděbrad byl dvakrát ženatý.
První manželka Kunhuta či Kunka ze Šternberka (*18. 11. 1423 - †19. 11. 1449), kterou si vzal jako dvacetiletý mladík, pocházela ze starého českého rodu.
Brali se roku 1440 a během devíti let měli sedm dětí, z toho tři syny.

 dcera neznámého jména (*1441 - †?)  
 Boček (*15. 7. 1442 - †28. 9. 1496)  mentálně postižený
 Viktorín (*29. 5. 1443 - †15. 8. 1500)  
 Barbora (*1444/7 - †?)  
 Jindřich (*15. 5. 1448 - †24. 6. 1498)  
 Kateřina (*11. 11. 1449 - †únor 1464)  dvojče Zdeňky
 Zdeňka (*11. 11. 1449 - †1. 2. 1510  dvojče Kateřiny

Zpočátku žila paní Kunka s dětmi v Poděbradech, ale někdy roku 1448 se přestěhovala do Prahy. Bydlela možná nedaleko Betlémského náměstí, na rohu dn. ulic Jilské a Jalovcové v manželově domě čp. 235 U Pelikána, ale spíše v Řetězové ulici čp. 222, v domě patřícím Jiřího strýci Bočkovi z Kunštátu. Zemřela při porodu* dvojčat Zdeňky a Kateřiny.

*Úmrtnost žen během po porodu i krátce po něm děsila naše předky celá staletí; ještě počátkem 19. století byla asi desetiprocentní (teprve kolem roku 1900 prý klesla na dvě procenta). Nebylo ovšem divu. Porody vedly dlouho výlučně porodní báby. Měly sice zkušenosti a dokázaly ovlivňovat psychiku rodiček prostřednictvím zaříkávání a pověr (tvrdily např., že polknutí kousku zmijí kůže mírní bolesti apod., což opravdu mnohdy zabíralo), ale nastaly-li komplikace, bývaly bezradné; chyběly jim totiž anatomické znalosti. Lékaři se dostávali u porodů ke slovu jen pomalu a nesnadno. Například roku 1521 se jistý lékař jménem Viet převlékl za ženu, aby se mohl ze studijních důvodů zúčastnit porodu, ale byl odhalen a upálen! Trvalo relativně dlouho, než mohli asistovat alespoň ranhojiči. A když konečně začali porody vést lékaři, bývali zase pro mnoho rodin finančně nepřijatelní; ještě v 18. století (na jehož počátku se začaly používat porodnické kleště) požadoval lékař 3-4krát vyšší honorář než porodní bába.

Pochopitelně muž tak angažovaný jako Jiří z Poděbrad nemohl vychovávat své děti sám, a tak se po roce vdovství oženil znovu. Jeho druhá, asi o deset let mladší manželka se jmenovala Johana z Rožmitálu (*? - †12. 11. 1475), a byla paradoxně sestrou předáka katolického panstva Lva z Rožmitálu a na Blatné.
Svatba se konala na jaře či v létě roku 1450 a novomanželům vůbec nevadilo, že se tím spojil osud katoličky a kališníka. V jistém smyslu to bylo možné považovat za klad, neboť sloužili jako příklad náboženské tolerance, jíž si bohužel naše země příliš neužily. Mladá paní byla krásná a bystrá, ovládala řečnické umění a stala se dobrou matkou i dětem z Jiřího prvního manželství. Kromě toho v ní manžel našel také reprezentativní partnerku a rádkyni, s níž mohl hovořit o všem - včetně státnických záležitostí. Vynikala kromě jiného rozhodností a podnikavostí, takže když například roku 1470 vpadl do Čech zmíněný Matyáš Korvín právě v době, kdy byl její muž na „služební cestě“, postavila se do čela zemské obrany a řídila vojsko.
Bohužel Johana se zviditelnila natolik, že získala mnoho nepřátel. Ti se neštítili mj. ani toho, že ji nařkli z vraždy Ladislava Pohrobka; šířili tvrzení, že ho v přestrojení za uherskou šlechtičnu otrávila jablkem, rozkrojeným nožem potřeným na jedné straně silným jedem. Výzkumy však prokázaly, že mladý král nezemřel na otravu, ale opravdu na leukémii.
Paní Johana byla dne 8. května roku 1458 – den po svém manželovi – korunována v chrámu sv. Víta na Pražském hradě českou královnou.
Svému muži dala tři děti.
 Jindřich* (*17. 5. 1452 - †10. 7. 1492) zv. Hynek
 Anežka (*1453 - †?)
 Ludmila (*16. 10. 1456 - †20. 1. 1503)

* Kvůli odlišení od Jiřího syna Jindřicha z prvního manželství mu doma říkali Hynek, což bylo křestní jméno vzniklé z domácké zkratky německé varianty jména, jež zní Heinrich. Stal se zřejmě nejznámějším královým synem. Ovládal několik cizích jazyků, byl výborným tanečníkem i diplomatem, cestoval, přeložil některé části Decameronu a napsal epickou milostnou báseň „Májový sen“ dobré kvality, která byla kvůli údajné frivolnosti odsuzována a zřejmě proto se zachovala pouze ve zlomcích. Nelze se ani divit, že Hynkovy verše byly odsuzovány – posuďte sami:
„…a nechajíc všeho zdráhání/ lehni, má nejmilejší paní! / A lehni, mé nejmilejší srdéčko,/ lehni, má přepěkná ženuško!/ A lehni, má nejkrásnější růže,/ neb mé srdce bez tebe bíti nemůže!/ Svleč se a lehni, má holubičko,/ a polež mnoho neb maličko-/ to buď všechno již při tvé vůli!/“
Ovšem Hynek byl zároveň člověk „nevážný“, dva roky po otcově smrti „odpadl od kalicha“ a přestoupil tajně na katolickou víru. Roku 1480 zakoupil v Kutné Hoře dům, v němž zřídil alchymistickou laboratoř, v níž se zřejmě snažil vyrobit zlato. Tento dědic zámků v Poděbradech a Kostomlatech zemřel 10. či 11. července roku 1492 v Poděbradech údajně na nemoc, jež byla „ovocem zhýralého života“.

Od manželovy volby českým králem se paní Johaně – k Jiřího i její velké lítosti – již nenarodilo žádné dítě. Byla ochotna podstoupit jakoukoliv léčbu, protože věděla, jak moc si manžel přeje mít syna, kterého by zplodil jako král a který by tudíž měl nezpochybnitelné nástupnické právo a velkou šanci být zástupci stavů zvolen. Ale všechno bylo marné. Chyba zřejmě byla na straně krále, který v té době trpěl zdravotními problémy.
Proto začal Jiří z Poděbrad uvažovat o tom, že za svého nástupce navrhne Vladislava Jagellonského, za něhož chtěl provdat nejmladší třináctiletou dceru Ludmilu.
Nepřítel jménem vodnatelnost
Jiří z Poděbrad zemřel brzy ráno 22. března roku 1471 v pražském Králově dvoře; bylo mu jedenapadesát let. Byl prý velmi nemocen, ale na duchu nezlomen; ještě v únoru se zúčastnil svatby syna Hynka. Při pitvě se zjistilo, že měl žlučový kámen velký jako holubí vejce a „zkažená“ játra. Otok nohou se mu rozšířil na celé tělo, takže vlastně zemřel na vodnatelnost. Byl uložen v chrámu sv. Víta a z jeho rakve se zachoval polštář zhotovený z luxusního několikabarevného sametu vyšívaného zlatou nití. Srdce (někde je řeč o vnitřnostech vč. srdce) bylo na jeho přání uloženo ve zvláštní nádobce v Týnském chrámu, ale jezuité tyto ostatky po Bílé hoře spálili společně s ostatky Jana Rokycany.
Bezprostředně po jeho smrti řídila zemi paní Johana se synem Jindřichem, ale již 27. května 1471 byl přijat za českého krále Vladislav II. Jagellonský.
Ovdovělá královna žila až do konce života na zámku v Mělníce*, svém věnném městě, kde také zemřela.

* Mělník zvaný původně Pšov dostala věnem kněžna Ludmila, manželka prvního historicky prokázaného přemyslovského knížete Bořivoje, a začala zde pěstovat vinnou révu. Kněžna Emma, žena knížete Boleslava II., tu koncem 10. století prý razila vlastní mince, Eliška Přemyslovna, žena Jana Lucemburského, zde byla internována, aby nemohla proti manželovi kout údajné pikle, a v letech 1437--1451 tu žila vdova po Zikmundovi Lucemburském, Barbora Celská.