Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka


Knížka pro zvídavé děti

aneb Jak se v minulosti žilo v Čechách a na Moravě


Jdi na ukázku:
1. Ukázka z kapitoly „Chytří čuníci, hrkavice a podkovy
2. Ukázka z kapitoly „Když zavolala škola
3. Ukázka z kapitoly „Do zábavy vstoupila i technika


1. Ukázka z kapitoly „Chytří čuníci, hrkavice a podkovy“

Některá domácí hospodářská zvířata (kozy a ovce) si lidé přivedli s sebou ze své staré vlasti. Na našem území začali chovat i ta, která tu potkali a která se vyvinula ze zvířat žijících volně v přírodě. Těmi byli tuři, z nichž se vyvinuli býci či krávy, a tmavě zbarvená prasata*, která mívala kly, dlouhé nohy, slabší tělíčko a celoročně se pásla venku. Protože denně naběhala za potravou snad prý 30 km, bývala hubenější než dnešní pašíci (kteří dostávají vše pod rypáček) a maso z nich nebylo tak tučné.

*Podle odborníků jsou čuníci velmi chytří - dokonce někdy chytřejší než psi. Jejich rypáček je prý stejně šikovný jako lidská ruka a jeho špička dokáže mnohé z toho, co lidský prst. A jsou to prý také zvířata velmi čistotná, takže tvrzení "je špinavý jako čuník" není pravdivé. Tato pomluva vznikla z toho, že když je čuníkovi horko, ochlazuje se tím, že se válí v bahně nebo v chlívku ve výkalech: má totiž málo výkonné potní žlázy. A když ho napadne štípající hmyz, nechá bláto či výkaly na sobě uschnout, a pak tu vrstvičku i s příživníky odrbe.

Zpočátku pobývala hospodářská zvířata venku po celý rok. Později je lidé začali na noc zavírat na ochranu před divokými zvířaty (vlky) do ohrad, a za silných mrazů si je dokonce brávali do svých domků, kde je umístili za dřevěnou zástěnu. Nakonec jim začali pořizovat vlastní obydlí*.

*Kravíny (kde pobývali i voli a krávy), maštale (koňské stáje), chlívky pro prasata a kozy či ovčíny pro ovce bývaly zpočátku dřevěné, ale protože dřevo přece jen rychle podléhalo zkáze, stavěly se od počátku 19. století z kamene či z  cihel. Větralo se v nich jen malým průduchem, který se při velkých mrazech ucpával slámou, aby zvířatům nebyla zima, neonemocněla a neuhynula.

V teplých částech roku vycházela přes den zvířata na pastvu*, trvající obvykle od dubna do podzimních plískanic.

*Když ve vesnici bývalo mnoho kusů dobytka, vzniklo z jejich pasení povolání zvané obecní pastýř. Ten se staral, aby zvířata neonemocněla, takže je třeba nenechával pást na mokré trávě nebo za poledního vedra. Navíc je ochraňoval proti zlým duchům, kteří - jak lidé v minulých staletích věřili - mohli zvířatům škodit. Proto jim pastýř vplétal před první jarní cestou na pastvu do ocasu třeba červenou pentli, nebo pronášel takovéto "zaklínadlo": "Odháním od vás všecky kuřice a čarodějnice na hory a doly, aby vám pokoj daly, užitku nebraly."

Hlavními zvířecími pracanty v zemědělství bývali až do 19. století krávy a voli. Naši předkové je využívali proto, že byli levnější než koně, a navíc se díky svým širším paznehtům (rohovitým "chodidlům") nebořili na polích do rozmoklé půdy. Trvalo ovšem dlouho, než se je naučili správně zapřahat.

Zvláštní postavení mívali koně*. Ti na našem území žili rovněž již před příchodem našich předků, zpočátku byli silní, ale malí, a teprve později byla vyšlechtěná plemena vyšší a silnější. Kupovali si je jen zámožní lidé, kteří je do 12. století zapřahali většinou pouze do lehkých vozíků, případně na nich jezdili na vojenské výpravy. K pluhům nebo do povozů s těžkým nákladem byli zapřaháni až v 18. století.

*Napadlo vás, zda koně - jak se traduje - opravdu spí vestoje? Podle odborníků jde o omyl. Ve skutečnosti tato zvířata vestoje pouze podřimují, aby se při ohrožení mohla dát okamžitě na útěk. Ovšem aby si důkladně odpočinula, musí spát vleže. Kupodivu jim prý k tomu stačí necelá (obvykle noční) čtvrthodinka. Kůň si však lehne pouze tehdy, když se cítí bezpečně.

A víte, proč se koně s oblibou válí? Masírují si zádové svaly, na jaře si tímto způsobem "vyčesávají" teplou zimní srst a v  horku na sebe nabalují bláto a písek jako ochranu proti hmyzu.

Zpočátku lidé koně buď vůbec nekovali, nebo jim chránili kopyta podkovami z lýka, slámy, kůže, dřeva či látek. Jednak bylo dlouho železo drahé a jednak koně nosívali pouze jezdce nebo tahali lehké vozíky. Ovšem ve 13. století (když už železo zlevnilo) začali na koně nasedat těžcí rytíři v brnění. Když k 60-70 kilogramům (což byla průměrná váha muže, měřícího obvykle asi 150-160 cm) připočteme asi 50 kg vážící brnění, vyjde nám, že nebohý koník měl na zádech 110-120 kg. Není divu, že železné podkovy byly nutností...2. Ukázka z kapitoly „Když zavolala škola“

Zpočátku naši předkové vzdělání* nepotřebovali, protože mívali dost práce se sháněním obživy, oblečení a bydlení.

*Jako první se vzdělávali lidé spojení s církví, kteří měli o vše postaráno, takže na učení mívali čas. Zakládali také od 10. století první školy, ale ty byly určeny pouze pro malé skupiny chlapců, kteří se tu učili především odříkávat zpaměti delší náboženské texty a zpívat náboženské písně. V těchto školách probíhala výuka v latině.

Situace se změnila asi ve 13. století, kdy se zejména lidé žijící ve městech začali věnovat obchodování či řemeslům a uvědomovali si, že by bylo výhodné umět číst, psát a počítat. Proto začaly vznikat ve městech školy světské (tedy necírkevní); my jim budeme v zájmu srozumitelnosti říkat školy základní. Tyto školy ale dlouho navštěvovali pouze chlapci; dívky* směly usedat do lavic až ve druhé polovině 18. století.

*V předchozích staletích se mohly vzdělávat jen ty dívky, které buď jejich zámožní rodiče posílali na jistý čas do klášterních či později (od 16. století) malých soukromých dívčích škol, nebo jim najímali domácí učitele. Tehdy ale platilo, že dívka má zvládat hlavně domácí práce a musí se připravovat na to, aby v dospělosti pečovala o manžela i děti.

První školní budovy bývaly zpočátku malé, dřevěné a ještě v 16. století mívaly obvykle jednu větší místnost, sloužící jako učebna (třída), a jednu menší, v níž bydlel pan učitel. Ten míval někdy při škole i malé hospodářství tvořené chlívkem a malým políčkem. Toalety součástí škol nebývaly, takže žáci museli odbíhat do zahrady, na hnojiště a podobně. Někdy bývala ve školní budově k dispozici jakási komora, v níž přespávaly děti přespolní*.

*Výraz "přespolní" označoval toho, kdo musel někam jít skutečně přes pole, tedy kdo pocházel z některé okolní vesnice. Žáčci, kteří bydleli velmi daleko od města či městečka, v němž stála škola, by museli brzy vstávat a při vyučování by byli unavení a ospalí. Proto bylo dobře, když mohli přes týden ve škole přespávat.

Ve třídě bývali ještě v 19. století obvykle žáčci různého věku, protože kvůli nedostatku školních tříd musely vznikat dvojtřídky či dokonce trojtřídky. V nich si nejmladší prvňáci například nahlas opakovali slabiky, ti starší už sami četli texty a třeťáci počítali či psali. Je samozřejmé, že všichni se navzájem rušili - ale tehdy se s tím nedalo nic dělat.

Učitelé neboli kantoři se v minulosti lišili od těch dnešních tím, že

*Někdo dostal na krk tabulku, na níž bylo napsáno či namalováno něco posměšného, nebo musel mít na hlavě věnec ze slámy. Jindy si musel malý provinilec stoupnout či sednout ke zdi pod oslí hlavu namalovanou na zdi, čemuž se říkávalo "stoupnout či sednout pod osla". Velmi obávané a poměrně časté ale bývalo i bití rákoskou.


3. Ukázka z kapitoly „Do zábavy vstoupila i technika“

V 19. a 20. století zasáhla do zábavy technika. Jako první si představíme fonograf.

Protože kvalita nahrávek na válečky fonografu se přehráváním snižovala, dostal se ke slovu gramofon. Zpočátku byl poháněn pružinou natahovanou ruční klikou a měl jehlu z bambusu. Později však bylo perko nahrazeno elektromotorkem a bambusovou jehlu vystřídala jehla kovová. Gramofonové desky se původně vyráběly ručně z papíru napuštěného volskou krví, a teprve později se na ně používaly další materiály jako plech a podobně. (Nakonec zvítězil odolný vinyl.) Co se tvaru týče, většinou byly kulaté, ale existovaly i gramofonové desky čtvercové.

Zdrojem zábavy se stával počátkem 20. století rozhlas*.

*Rozhlas ovšem musel překonat nedůvěru lidí. Ti si totiž většinou neuměli představit, jak je možné posílat hudbu nebo hlas jen tak vzduchem na dálku. Byli si jisti, že jde o podvod, a mnozí prorokovali, že se tato podivná zábava určitě nikdy neujme. Není divu, že zpočátku vlastnilo v Praze (v níž tehdy žilo kolem 700 000 obyvatel) rozhlasový přijímač pouze 43 lidí.

Pravidelné rozhlasové vysílání začalo v roce 1923, ale tehdy trvalo jen několik hodin denně. Navíc hlasatelé, herci, zpěváci i hudebníci museli jezdit za Prahu do tehdejší vesničky Kbely, odkud rozhlas vysílal. Tam na ně navíc místo tichého a vyhřátého studia čekal nejprve skautský stan* a později dřevěný domek. V zimním období mnozí účinkující nejenže přicházeli oblečeni do kožichů, ale mívali na rukou rukavice a na uších klapky.

*V tomto rozhlasovém stanu se stávaly různé úsměvné příhody. Například jistá zpěvačka zpívající árii o dvou muškách jednou zazpívala "dvě myšky": při zpěvu totiž zahlédla skutečně dvě malé myšky, které vběhly do stanu. Jindy se sem ukryl před bouřkou malý psík, který při zpěvu dalšího účinkujícího začal výt. Jistý klavírista zase spadl při vysílání z bedny, na níž seděl; z přijímačů se ozval rachot, ale posluchači v klidu u aparátů čekali, až technici dají vše do pořádku a koncert bude pokračovat.

Počáteční nedůvěra vítala na přelomu 19. a 20. století také film*. Lidé dlouho nedokázali pochopit, jakým zázrakem se z  promítacího zařízení dostanou na filmové plátno postavy pohybujících se herců a ptali se jeden druhého: "Jakže to může, mrška prohnaná, obdržet podobu živých lidí?" A když poprvé usedli do hlediště kina, považovali za nejlepší místa v první řadě (jak byli zvyklí z divadel).

*Filmy byly tehdy ještě němé (neboli herci na plátně pouze pohybovali rty, ale slyšet je nebylo; zvukové filmy se promítaly až od roku 1929). K pochopení děje pomáhaly promítané mezititulky, které doplňoval ředitel kina svým výkladem. Najatý "zvukař" je ozvučoval akustickými efekty (kávomlýnek imitoval otevírající či zavírající se vrata, bouchnutí pravítkem naznačovalo výstřel apod.). Nedaleko promítacího plátna sedal obvykle hudebník hrající na klavír.

Vstupné do kin bývalo zpočátku vysoké a stálo 40 krejcarů (což byla částka, za kterou bylo možno koupit 1 kg cukru nebo tři čtvrtě kilogramu vepřového sádla).