Za měsíc, dne 27. května, má vyjít moje nová kniha nazvaná "JAK TO BYLO SE ZÁZRAKY aneb Co v záhadologiích nebývá". Kromě 115 ilustrací - kreseb, mapek a barevných fotografií - obsahuje 8 kapitol a to: "Jak to bylo s anděly, čerty a peklem", "Jak to bylo s biblickými zázraky", "Jak to bylo s čarodějnicemi", "Jak to bylo s Hitlerem a nadlidmi", "Jak to bylo s chytáním střel", Jak to bylo s Ježíšem, jeho činy a smrtí", "Jak to bylo s Ježíšem a jeho rodinou" a "Jak to bylo (a je) s kadidlem zaháněnými zjeveními". Další podrobnosti si zde budete moci přečíst v den vyjití knihy.

zpět