Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaV Egyptě kočky hlídaly i lovily, a byly uctívané
O Egypťanech je známo, že měli ke kočkám specifický vztah. Byla pro ně zvířetem určeným na jedné straně k práci, a na straně druhé i ke zbožšťování. V prvním případě bylo jejím úkolem nejen strážit sýpky, ale i – což je poměrně málo známo – po psím způsobu hlídat a lovit, čili aportovat zvěř a ptáky. Podle některých pramenů kočky dokonce doprovázely své pány do bitev, kde napadaly nepřítele. To však Egypťanům nebránilo v tom, dát podobu kočky jedné ze svých bohyň zvané Baset (přesněji její hlavě). Protože byla tato zvířata chována jako posvátná, při jejich odchodu do říše mrtvých drželi majitelé smutek, a na důkaz toho si holili obočí a očividně truchlili. Těla uhynulých koček byla balzamována a v ozdobných malých rakvích pohřbívána na zvláštních hřbitovech. Za zabití kočky se dávaly přísné tresty, mezi nimiž nechyběly ani popravy. Ze zachovaných vyobrazení tohoto zvířete historici usuzují, že Egypťané chovali několik kočičích poddruhů. (Příště uvítáme kočky v Evropě.)

zpět