Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka



Turnaje miloval i Karel IV.
Znal je z Francie, kde trávil dětství, po návratu do Čech uspořádal v únoru roku 1343 masopustní turnaj na Staroměstském náměstí a další uspořádal při své korunovaci roku 1347. Proslul jako obratný „turnajovník“, občas vystupoval pod cizím jménem i erbem a byl při nich mnohokrát zraněn. Například roku 1350 utrpěl zřejmě při turnaji v Itálii úraz krční páteře s celoživotními následky poté, co byl silným úderem sražen z koně a bradou narazil na tvrdou podložku. Tehdy mu ochrnuly ruce i nohy, ale on nařídil, aby jakákoliv zmínka o tomto těžkém úrazu byla z kronik vymazána a nahrazena oficiální verzí, podle níž ho z plnění panovnických povinností načas vyřadila otrava. // V turnajové tradici pokračoval jak jeho syn Václav IV., ovšem ve výrazně jemnější formě, tak Zikmund, jenž pro jeden z nich zvolil neobvyklé místo – pražský Kamenný neboli Karlův most. Turnaje pořádal mj. na Staroměstském náměstí Ladislav Pohrobek, a Jiří z Poděbrad (který jim osobně příliš neholdoval) uspořádal jeden v Praze při korunovaci své manželky Johany.

zpět