Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaJosef II. nařídil měřit pozemky a povolil postavit Boudu
Dnes už jen těžko doceníme, jak záslužným a „zlomovým“ činem bylo to, že roku 1783 zřídil tzv. pozemkový katastr. Dosud byly totiž rozměry pozemků zjišťovány – až na výjimky – z tzv. přiznávacích listů, v nichž se například rozloha u polí udávala počtem korců osevu a u luk počtem sklizených vozů sena a otavy. Teprve on nařídil to, co je od té doby zcela samozřejmé – pozemky změřit! Po dobu čtyř let prováděli toto měření pod kontrolou zeměměřičů většinou speciálně vyškolení sedláci a rychtáři. Používali k tomu buď latě dlouhé 1 vídeňský sáh (1,896 m), nebo řetězy dlouhé 10 vídeňských sáhů, event. si pomáhali počtem kroků. // Čeští herci vděčili Josefu II. za to, že si mohli založit divadlo nazvané Bouda, které bylo v provozu od roku 1786. Nejprve podali žádost o divadelní koncesi běžným způsobem, ale tu Česká dvorní kancelář zamítla, a tak se obrátili přímo na císaře. Odvolali se při tom na slib, který dal při své návštěvě pražského malostranského Thunovského divadla herečce Magdaleně Zappové, jíž dovolil, aby ho v případě potřeby kdykoliv kontaktovala. Josef II. na „herecké“ psaní ihned zareagoval a díky jeho intervenci vyřídil kladně sám pan přednost České dvorní kanceláře žádost podanou 29. března, a to v rekordním termínu: již 6. dubna téhož roku.

zpět