Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaPsaní jmen panovníků má svá pravidla
Kdokoliv píše či hovoří o některém panovníkovi, musí uvést nejen jeho jméno, ale i údaj o panovnické hodnosti a pořadové číslo psané římskými číslicemi. Důvod si vysvětlíme na dvou přemyslovských panovnících jménem Vratislav. // První z nich panoval v letech 915—921 jako kníže, a protože byl mezi českými přemyslovskými knížaty prvním nositelem tohoto jména, zněl jeho titul „kníže Vratislav I.“. // O mnoho let později, v letech 1061—1085, usedal na knížecí stolec druhý přemyslovský Vratislav, a proto zněl jeho titul „kníže Vratislav II.“ Tento kníže však povýšil neboli stal se v letech 1085—1092 českým králem, a jelikož byl mezi českými králi prvním Vratislavem, je nutno ho psát „král Vratislav I.“ Napíše-li však autor pouze „Vratislav I.“, nemůže s tím být pozorný čtenář spokojený.

zpět