Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaVíte, kdy a kde přišel na svět úřední šiml?
Došlo k tomu v kancelářích Rakouska-Uherska (což je název habsburské říše platný v letech 1867—1918), jejichž pracovníci měli ke všem úředním výkonům připraveny tištěné vzorové formuláře, které pak doprovázely každý spis přibližně podobného obsahu. Podle historiků mohl výraz „šiml“ vzniknout dvěma způsoby. Buď zkomolením latinského výrazu „simile“ (tj. latinsky „obdoba“), které psával vedoucí úředník na tyto formuláře, čímž vydal pokyn, že podřízený má při zpracování zakázky postupovat jako v jiných podobných případech. Další možností je prý souvislost s tím, že v rakouské němčině se „šablona“ či „vzorec“ označují slovem „der Schimmel“.

zpět