Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaBrno patří mezi města již 776 let
Tato bývalá osada existující asi od roku 1000 u brodu přes Svratku, byla povýšena na město roku 1243, a roku 1315 obdržela městský znak. Byl červenobíle pruhovaný a počet oněch pruhů se ustálil na čtyřech; při pohledu shora následuje pruh bílý, červený, bílý a poslední, nejspodnější je opět červený. Během vývoje prošel znak různými drobnými proměnami týkajícími se počtu pruhů a jejich šíře. Na otázku, co mají pruhy připomínat, neexistuje jednotná odpověď. Podle některých pramenů možná souvisejí s rokem 1241, kdy do střední Evropy vtrhli Mongolové a při bitvě u Lehnice osvědčil nevídanou statečnost jistý Brňan, příslušník evropské armády. Možné prý je však i to, že některé brněnské oddíly se odvážně postavily Mongolům snažícím se proniknout na Moravu. Třetí možnou variantou je konstatování, že pruhy brněnského městského znaku symbolizují soutok Svitavy a Svratky, a protože Svitava je mohutnější než Svratka, je na znaku horní bílý pruh poloviční ve srovnání s pruhem bílým dolním.

zpět