Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaKrakovec byl příjemně vytápěným hradem
Toto kamenné sídlo leží asi 15 km od Rakovníka na široké skalní ostrožně nad soutokem Šípského a Krakovského potoka, a vybudoval ho v letech 1381—1383 oblíbenec Václava IV., křivoklátský purkrabí a nejvyšší lovčí Jíra z Roztok. Jelikož byl zároveň vedoucím královské stavební hutě, není divu, že na stavbě pracovali její stavitelé a kameníci. Krakovec, vybudovaný údajně na místě Krokova hradu zvaného Krokov, je považován za kvalitativní přechod k zámku. Měl tři obytná křídla s asi 26 obytnými místnostmi (tedy prý téměř dvakrát tolik, než nabízel palác na Karlštejně) a dalších osm místností bylo zřízeno ve sklepních prostorách, takže nelze pochybovat o tom, že když zde pobýval od 15. července do 11. října 1414 Jan Hus, neměl hostitel s jeho ubytováním sebemenší problém. Krakovec mohl být označován za luxusní sídlo i proto, že v jeho interiéru bývalo namísto obvyklých hradních 120C o více než osm stupňů tepleji; zdrojem tepla rozváděného systémem průduchů bylo několik topných těles. O tom, že stavitel tohoto hradu dbal hlavně o pohodlnost svého sídla, a nikoliv o jeho zabezpečení proti případnému vetřelci, svědčí široká schodiště, velká okna a malý počet střílen v obranné věži. // Na tomto hradě se mj. natáčel roku 1977 film „Ať žijí duchové!“, ale jelikož roku 1783 po zásahu bleskem vyhořel, museli filmaři jeho střechu i okna trikově doplnit.

zpět