Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaKdepak Romulus a Remus
Dnes již jen málokdo věří, že zakladateli Říma byla legendární dvojčata Romulus a Remus, a spíše se sází na Etrusky, nebo nověji na souvislost s maloasijskou Trojou, kterou asi ve 12. století př. n. l. oblehli Řekové (ovšem nikoliv kvůli „jakési“ Heleně, nýbrž kvůli trojskému bohatství). Trojanům tehdy přispěchali na pomoc jejich spojenci Dardanové (v čele s hrdinou Aeneem) žijící severně od dnešního průlivu Dardanely. Řekové přesto Troju pomocí známého dřevěného koně dobyli, ovšem Dardanům a zřejmě i části Trojanů dovolili, aby odešli kam libo. Ti proto nasedli asi na dvacet lodí a zamířili na Krétu a nakonec přistáli v Latiu, což bylo (jak je patrné z mapky) území nacházející se jižně a jihovýchodně od dnešního Říma. Tam založili u pohoří Mons Albanus město Alba Longa, a nedaleko si vyhlédli místo pro Lavinium. Poté, co se obě zmíněná města přelidnila, začali jejich obyvatelé hledat lokalitu pro založení nové, třetí aglomerace. Nalezli ji na Palatinu chráněném ze tří stran strmými svahy a ze čtvrté strany močály, přičemž tento pahorek byl vzdálen od pobřeží asi 25 km a s mořem ho spojovalo koryto řeky Albuly (dnešního Tiberu). Název nového města Řím byl odvozen možná od výrazu „ruma“ (v překladu „tok řeky“).

zpět