Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaFučík studoval Karlovu univerzitu jako mimořádný student
Na její filozofickou fakultu nastoupil roku 1921 s vysvědčením z reálky vydaným 6. června roku 1921, nebyl imatrikulován, ale podle informací poskytnutých Ústavem dějin a archivu Univerzity Karlovy si mohl zapisovat některé přednášky a skládat z nich zkoušky; záznamy o tom, zda je navštěvoval a zda zkoušky skládal, jsou však nedohledatelné. // Za zmínku stojí také to, že Fučík mohl – i coby mimořádný student – využívat osvobození od některých školních poplatků. Podle PhDr. Milady Sekyrkové ve většině semestrů platil pouze semestrální poplatek, ale byl osvobozen od kolejného, což však tehdy nebyla úhrada za bydlení na vysokoškolské koleji. Šlo o poplatek za povolení, že mohl docházet na přednášky, ovšem pokud se vykázal vysvědčením nemajetnosti, byl mu prominut; v prvních letech studia, kdy Fučík takové vysvědčení nepředložil, platil například v zimním semestru 1921/1922 kolejné ve výši 144 Kč, v letním semestru 1922 pouze 88 Kč a částku 136 Kč musel uhradit v zimním běhu 1922/1923. (Ze semestrálních poplatků se hradily správní úkony související s docházkou studentů do školy, z kolejného se například honorovali soukromí docenti, kteří od univerzity nedostávali stálý plat.) Na koleji – jakou byly v Praze například Hlávkovy koleje – by Julius Fučík mohl bydlet pouze za podmínky, že by byl řádným, tedy imatrikulovaným studentem, neměl by bydliště v Praze, dosáhl by přijatelný studijní prospěch a předložil by vysvědčení nemajetnosti. // Kdy přesně Fučík ukončil vysokoškolské studium nelze dohledat, neboť neměl povinnost odchod z univerzity ohlásit.

zpět