Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaCo bylo důvodem onemocnění F. L. Čelakovského?
(Dokončení z 22. 3.) Současní lékaři označují „jakési divné a nadmíru jej trápící bolesti“ za psychosomatické onemocnění. Vycházejí z toho, že psychika funguje na podstatě signálů ze tří oblastí, ovlivňujících náš život: zdraví, práce a rodina, přičemž je nutné, aby signály alespoň ze dvou oněch oblastí byly pozitivní; jinak je vysoce pravděpodobné, že se dotyčný člověk psychicky zhroutí. Čelakovský však bohužel měl negativní signály ze dvou oblastí. Jednak se nenaplňovaly jeho představy o práci, jíž by se mohl s láskou a bez problémů věnovat, a navíc mu zemřely po sobě v relativně krátké době obě manželky. Následkem kumulace těchto faktorů byla s vysokou pravděpodobností chronická deprese (proto býval prchlivý a ne vždy ke svému okolí ohleduplný a vlídný), která vyvolala psychosomatickou poruchu. Hroutící se psychika a vnímání velmi malé kvality života se skutečně může promítnout do různých tělesných obtíží, nemocí, nebo nespecifických bolestí. Podle lékařské zprávy z roku 1852 zemřel Čelakovský „celkovým tělesným vyčerpáním“, což současní lékaři považují za pravděpodobný příznak psychosomatického onemocnění.

zpět