Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelka



Mašukulumbové pečovali i o pole
Je málo známé, že i když základem obživy Mašukulumbů bylo pastevectví (neboť na jejich území moucha tse-tse ohrožovala zvířata méně než v jižnějších oblastech), jejich políčka Holuba překvapila. Napsal o nich: „Pole byla pouze malá, ale velmi pečlivě vzdělaná se svědomitostí, s jakou jsem se dotud u žádného černošského kmene neshledal. Kolem polí a přímo na nich se táhly strouhy, do nichž odtékala přebytečná vláha. Záhony byly vyvýšené a dobře obdělané. Tam, kde si domorodci nasázeli sladká zemčata (bataty), nacházely se dosud ony hlízy, jež upečené poskytují velmi dobrý pokrm. (…) Aby zvěři poněkud zabránili přístup, stočili domorodci na pokraji pole trávu v chomáče na způsob povřísel a vrcholky těchto chumáčů, stojících od sebe na půl metru, svázali navzájem mohutným uzlem“. I když podle Holuba by bylo jednodušší chránit pole plotem z trnitých, kolem rostoucích větví, nestalo se tak: to by museli udělat muži, ale ti na to byli – jak napsal – příliš líní.

zpět