Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaVáclav Bolemír Nebeský byl dvakrát ženatý
Škoda, že o osobnostech, které figurovaly v české historii, se většinou dozvídáme pouze informace o jejich povolání a bohulibých aktivitách. To platí samozřejmě i o Václavu Bolemíru Nebeském (1818—1882). Dočítáme se sice, že se zapletl s B. Němcovou, ale méně se připomíná, že zběhl z medicíny a byl dvakrát ženatý. Poprvé stál před oltářem roku 1852 s Eliškou Jungmannovou, dcerou gymnaziálního profesora Jana Jungmanna (který učil v Litoměřicích i v Praze na státních ústavech, a roku 1853 založil a vedl soukromý ústav sídlící v dnešní novoměstské Ostrovní ulici). Měli syna Václava, ale paní Eliška zemřela roku 1855 na choleru. Podruhé se V. B. Nebeský ženil roku 1859, a to s Terezií Fastrovou, dcerou známého vlasteneckého hostinského Petra Fastra; s ním měl syny Pavla a Jaroslava. Václav a Jaroslav Nebeský vystudovali práva, a Pavel se věnoval režii, později divadlu a žurnalistice.

zpět