Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaAntonín Dvořák nesložil polku zvanou „Rekrutská“
I když je mu tato polka ještě dnes v některých pramenech připisována, neboť jí prý oslavil roku 1860 fakt, že nebyl odveden a vyhnul se tak vojenské službě, podle hudebních historiků to není pravda. Jednak ji zřejmě složil Dvořákův pedagog A. Liehman, a jednak se Dvořák dostavil k prvnímu odvodu ve Slaném teprve v roce 1862; znovu se ho zúčastnil roku 1863 a 1864, ale při žádném nebyl odveden. Jelikož jako důvod můžeme vyloučit protekci a pošramocené zdraví, přichází prý v úvahu jedině to, že mladí muži byli (od roku 1845) při povinných každoročních vojenských odvodech přijímáni jen do chvíle, než se zaplnily aktuální kvóty; ostatní se mohli vrátit domů. Dvořákovi se tedy s velkou pravděpodobností podařilo jen díky šťastné náhodě vyklouznout z vojny, a to po třetím „pokusu“ už definitivně. (Kdyby se však musel dostavit k odvodu roku 1866, skončil by dozajista v uniformě, protože před očekávanou prusko-rakouskou válkou brala armáda – vzhledem k předpokládaným ztrátám na životech – rekruty bez ohledu na kvóty.)

zpět