Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaSpolek, jemuž daroval první prezident 100 000 korun
Svatobor založil roku 1862 František Palacký coby spolek určený k podpoře žijících spisovatelů a na obranu a rozvoj našeho kulturního dědictví. V jeho čelných funkcích (ovšem nehonorovaných) se postupně vystřídaly takové osobnosti jako F. L. Rieger, J. Thomayer, J. V. Sládek, A. Jirásek, K. J. Erben, J. Grégr, V. Náprstek, J. Vrchlický či od roku 1885 T. G. Masaryk; ten mu coby prezident daroval z vlastní kapsy 100 000 korun. Znakem spolku se staly tři ruce svírající železný kruh, které měly být symbolem slov „pomoc“, „osvěta“ a „paměť“. Tento znak najdeme i na pomnících, které Svatobor financoval: jde například o pražské pomníky J. Jungmanna, K. H. Máchy, Fr. Palackého či J. Husa, dále hrob V. Hanky na vyšehradském hřbitově nebo náhrobky K. H. Borovského či F. L. Čelakovského na Olšanech. Dnes je ovšem spolek schopen kvůli nedostatku financí „pouze“ pečovat o místa posledního odpočinku českých nepolitických osobností. // Básník Otokar Březina daroval spolku 100 000 K, které obdržel při udělení státní ceny a Eliška Krásnohorská mu odkázala veškeré své jmění.

zpět