Stanislava Jarolímková

- novinářka a spisovatelkaAutoškolám je přes sto let
K prvním jejich zakladatelům patřila firma Laurin & Klement, která vyhověla „přání četných interessentů“ a od 1. května 1907 provozovala „první chauffeurskou školu v Čechách“. První českou „chauffesou“ neboli řidičkou se roku 1905 stala slečna Olga Procházková; v roce 1911 usedalo za volant již sedm českých žen. Roku 1912 se slečna Magda Prostředníková stala první profesionální „chauffesou“ schopnou řídit vozy „všech systémů do výkonu 45 koní“. // K tomuto tématu si přidáme pár zajímavostí o povinnostech prvních řidičů. Rychlost jízdy byla nejprve omezena na 15 km/hod., ale její překročení se tolerovalo. Mimo obec bylo dovoleno jezdit rychlostí 45 km/hod., ovšem kolem míst, kde se pohybovala školní mládež, museli řidiči zpomalit na 6 km/hod. Co se troubení týče, to bylo povinné ve čtyřech případech: před jakoukoliv nepřehlednou zatáčkou, na nepřehledné křižovatce, během předjíždění a v případě, že přes vozovku přecházeli chodci. Příslušný předpis stanovil, že „výstražné signály mají býti ve městech krátké a buďtež dávány zpravidla ruční houkačkou“, která měla mít u automobilů hluboký tón. Houkačky s tónem vysokým byly vyčleněny pro motocykly.

zpět